SCHEDULE

2020-07-11
Daniel Dubois-v-Joe Joyce
BBBofC British heavy Title
Chris Jenkins-v-Johnny Garton
BBBofC British welter Title
Anthony Yarde-v-Lyndon Arthur
Archie Sharp-v-
Hamzah Sheeraz-v-
Dennis McCann-v-
David Adeleye-v-
Micky Burke-v-
Henry Turner-v-
Sam Noakes-v-
Denzel Bentley-v-
 
2020-07-11
Lee Selby-v-George Kambosos Jnr
James Tennyson-v-Gavin Gwynne
BBBofC British light Title
Chris Billam-Smith-v-Nathan Thorley
Commonwealth (British Empire) cruiser Title
Joe Cordina-v-
John Docherty-v-
Jamie Cox-v-
Sean McGoldrick-v-
 
2020-10-06, Dolman Exhibition Hall, Bristol City FC, Bristol
Ryan Wheeler-v-
Dan Sarkozi-v-
Tyler Davies-v-
Aaron Sutton-v-
Pawel August-v-
Tim Cutler-v-
Liam Hunt-v-
Robert Boardman-v-
Lee Nutland-v-
Nathan Halton-v-